Understell

Deler til understell på tilhengere.

Hos Duenger.as har vi bolter, fjør, foring og andre komponenter som passer til tilhengerunderstell.